Y`s Men`s  loppekørsel.

Turnusliste for indsamling fra genbrugspladsen  

2023/2024

Mandag 

13.11.23 

Jan J. Bech og Erik Sørensen 

Viggo Nielsen 

Tvis FDF27.12.23 

Viggo Justesen og Knud Erik Hornstrup 

Torben Langer 

Tvis FDF

Tirsdag 


Mandag 

05.02.24 

Bent Christensen og Kaj Oluf Hedegaard 

Tage Vestergaard 

Tvis FDF


Mandag 

18.03.24 

Søren Overgaard og Ejvind Borg C. 

Henrik Busk 

Tvis FDF


Mandag 

29.04.24 

Edmund Kristensen og Lars Medom Madsen 

Frederik Morsing 

Tvis FDF

 Retur fra loppe Hal.   Onsdag den 4/4 2024 Kl. ca. 16:00

Kontakt Frank Brodersen 26337100

RSMØDEHolstebro Loppemarked 

Ivar Lundgaardsvej 10, 7500 Holstebro 

Hardernes Y's Men's Club & Holstebro Y's Men's Club 

                                                          Samarbejdende organisationer:    

Samarbejdsaftale 

KFUM spejderne Idom Råsted 

Ellebæk Spejderne 

HH 90 

Mejdal FDF 

De Grønne Pigespejdere, Holstebro 

Tvis FDF 

1. juni 2016 

INTERNATIONAL 

Ved hver regnskabsperiodes udløb fordeles periodens overskud ligeligt mellem de 2 klubber og de

samarbejdende organisationer med 1/8 til hver

Aftalte regler for indsamling og bortkørsel af effekter 

Afhentning 

Ved dårlige og usælgelige effekter, kan man venligst afvise disse og henvise til Genbrugspladsen

Genbrugspladsen 

Samarbejdsparterne skal stille med 3 personer og 2 trailere

Y's Men's klubberne skal stille med 3 mand

Indsamling 

Samarbejdsparterne skal stille med 2 trailere og passende bemanding. Det forventes, at bortkørsel er tilendebragt lørdag kl. 1200

Konsekvenser ved fravær

Der trækkes følgende beløb ved fravær

Ved udeblivelse fra Genbrugspladsen 

20% pr. halvår 

Ved delvis udeblivelse fra Genbrugspladsen 

Op til 10% pr. halvår 

Op til 10% pr. halvår 

Ved udeblivelse ved bortkørsel 

Det fratrukne beløb tilfalder de 2 Y's Men's klubber, når de overtager arbejdet. Ved misligholdelse af ovennævnte opgaver. Kan Loppemarkedsudvalget opsige aftalen med

måneders varsel

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel af Loppemarkedsudvalget og af samarbejdspartnerne

Ønsker en af organisationerne at dele arbejdet og indtægterne med en anden organisation, skal 

aftalen godkendes af loppemarkedsudvalget, da vi skal sikre at aftalen lever op til Y's Men's 

klubbernes formål

4