Aktuelt infoÅRSMØDE

FDF Tvis indbyder alle forældre og børn til fællesspisning og årsmøde i ”Knuden”. Mandag den 7. oktober 2019 kl. 17.00 – 19,00

Programmet vil være som følger:

Der serveres aftensmad.

Efter spisning afholdes der årsmøde for forældrene og unge over 15 år, mens børnene aktiveres ude.

Der vil være en kort orientering om aktiviteter i Tvis FDF.

Regnskabet for 2018 fremlægges, og der orienteres om kredsens økonomi.

Valg af repræsentanter til bestyrelsen. På valg er:

Helle Jacobsen (modtager genvalg)

Inger Brogaard (modtager genvalg)

Øvrige medlemmer, som ikke er på valg i år er: Inge Christiansen, Marlene Hejlesen og Mette Bak.

(Bak op om årsmødet, ingen kommer i bestyrelsen, hvis ikke man ønsker det)

Som noget nyt er navnet generalforsamling skiftet ud med betegnelsen årsmøde. Et krav som kommer fra forbundet, men ellers er der ikke sket de store ændringer, ud over at medlemmer over 15 år også kan vælges til bestyrelsen. (se mere på hjemmesiden) Forældre er meget velkommen til at komme med kommentarer/forslag til lederne og bestyrelsen angående arbejdet i Tvis FDF.

Har du, eller kender du nogen, som har lyst til at deltage i FDF’s bestyrelsesarbejde, så kontakt Inge Christiansen (bestyrelsesformand) på tlf. 20497255 Blå hilsen fra FDF Tvis

Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden.

Senest den 3/10-2019

Tilmeldingsblanket findes på FDF’s hjemmeside www.tvisfdf.dk

Opstart FDF 2019
FDF er en oplevelse for livet

FDF er en oplevelse for livet.