Årsmøde

Årsmøde 

ÅRSMØDE


FDF Tvis indbyder alle forældre og børn 

 til fællesspisning og årsmøde i ”Knuden”. 

        

Mandag den 6. November  2023 kl. 17:00 – 19:00


Programmet vil være som følger:

Der serveres aftensmad. 

Efter spisning afholdes der årsmøde for forældrene og unge over 15 år,

mens børnene aktiveres ude.


Der vil være en kort orientering om aktiviteter i FDF Tvis

Formandens beretning, og ledernes beretning.

Regnskabet for 2022 fremlægges, og der orienteres om kredsens økonomi.

Valg af repræsentanter for bestyrelsen. 

På valg er: Inger Brogaard (modtager genvalg)

                       Helle Jacobsen (modtager genvalg)

Vi er meget åbne for nye bestyrelsesmedlemmer så hold jer ikke tilbage  

            

Øvrige medlemmer, som ikke er på valg i år er:

Inge Lene Christiansen, Bente Toft Andersen og Hans Christian Worm Larsen.


Valg af suppleanter og revisorer.


Bak op om årsmødet, ingen kommer i bestyrelsen, hvis ikke man ønsker det.

Medlemmer over 15 år kan også vælges til bestyrelsen. (se mere på hjemmesiden)


Forældre er meget velkomne til at komme med kommentarer og/eller forslag til lederne og bestyrelsen angående arbejdet i FDF Tvis.


Har du, eller kender du nogen, som har lyst til at deltage i FDF’s bestyrelsesarbejde, så kontakt Inge Christiansen (bestyrelsesformand) på tlf. 20497255

Blå hilsen fra FDF Tvis


              Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. Senest den 30/10-2023