Velkommen til FDF Tvis


Se info " Tryk på tekst i felterne "


Velkommen til FDF´s nye hjemmeside,

Vi vil informere FDFerne og deres forældre om hvad der er af oplevelser i hver klasse.

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vi i FDF Tvis forsøger at give børnene gode, sjove og udfordrende oplevelser.

FDF er ikke kun reb, rafter og kompas. Vi har de seneste år fornyet gruppen så vi nu både bruger GPS, smartphone, PC og internet i vores arbejde med børnene.

Vi har lokale arrangementer og deltager i regionale og nationale arrangementer.
TVIS FDF er på Facebook!

Her kan du se billeder samt holde øje med hvad der sker i vores kreds. Klik her


___________________________


LINKS

FDF.dk

FDF's officielle hjemmeside med informationer om FDF m.m.


SilleogSigurd.fdf.dk

FDF's hjemmeside for puslinge og tumlinge. Her kan man spille spil, få fortalt historier og meget mere!

Tilmeld Årsmøde

FDF Tvis indbyder alle forældre og børn

til fællesspisning og årsmøde i ”Knuden”.

Mandag den 11. oktober 2021 kl. 17.00 – 18,30

Programmet vil være som følger:

Der serveres aftensmad.

Efter spisning afholdes der årsmøde for forældrene og unge over 15 år,

mens børnene aktiveres ude.

Der vil være en kort orientering om aktiviteter i FDF Tvis

Formandens beretning og ledernes beretning.

Regnskabet for 2020 fremlægges, og der orienteres om kredsens økonomi.

Valg af ­repræ­sen­tanter til bestyrelsen.

På valg er: Helle Jacobsen (modtager genvalg)

Inger Brogaard (modtager genvalg)

Øvrige medlemmer, som ikke er på valg i år er:

Inge Christiansen, Marlene Hejlesen og Mette Bak.

Valg af suppleanter og revisorer.

Bak op om årsmødet, ingen kommer i bestyrelsen, hvis ikke man ønsker det.

Medlemmer over 15 år kan også vælges til bestyrelsen. (se mere på hjemmesiden)

Forældre er meget velkommen til at komme med kommentarer og eller forslag til lederne og besty­relsen angående arbejdet i FDF Tvis.

Har du, eller kender du nogen, som har lyst til at deltage i FDF’s bestyrelsesarbejde, så kontakt Inge Christiansen (besty­relsesformand) på tlf. 20497255

Blå hilsen fra FDF Tvis

Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. Senest den 7/10-2021

Tilmeldingsblanket findes på fdftvis.nemtilmeld.dk